Wychowawcy Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy zorganizowali „Dzień Świadomego Korzystania z Internetu” w ramach społecznej kampanii Przystań w Sieci. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczna w kraju i na świecie oraz znacznie zmniejszoną liczbą młodzieży w placówce, zadanie było nieco utrudnione, niemniej podjęliśmy szereg działań, aby dotrzeć z informacją do każdego wychowanka i sprowokować go do refleksji nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu. W ramach podjętych działań promujących DŚKzI zrealizowano następujące inicjatywy: na tablicach informacyjnych rozwieszono plakaty nt. bezpiecznych zachowań w Sieci, zaangażowano młodzież do wykonania gazetki nt. współczesnych zagrożeń w Sieci typu sexting, grooming, cyberbulling, flaming, mowa nienawiści, trollowanie. Przeprowadzono pogadanki dotyczące instytucji wsparcia i pomocy w razie stwierdzenia w/w przestępstw oraz procedur postępowania w sytuacjach trudnych i niespecyficznych związanych z poruszaniem się po Sieci. Wychowankowie poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie. Nasi podopieczni przyswoili zasady NETYKIETY.  W wyniku podjętych i zrealizowanych wszystkich w/w działań i przedsięwzięć, zwrócono uwagę zarówno na dobrodziejstwa jak i zagrożenia płynące z Sieci. Położono również nacisk na fakt, iż rozsądne i mądre decyzje podejmowane w świecie wirtualnym, mogą mieć znaczący wpływ na realne życie młodzieży. Istotne było nazwanie, zdefiniowanie nowych pojęć internetowej przestępczości w Sieci, a także uwrażliwienie wychowanków na szereg innych niebezpieczeństw czyhających w Sieci, np. kradzież danych czy tożsamości.  W trosce o najwyższe bezpieczeństwo korzystania z zasobów Sieci, podopieczni zostali zapoznani ze stronami internetowymi, gdzie mogą znaleźć fachową pomoc w razie nieprzewidzianych sytuacji wynikających z korzystania z Internetu.

Pozostańcie bezpieczni – zawsze i wszędzie!
Panie: Asia i Małgosia J. oraz Pan Przemek