Anioły do mnie wysyłaj…

 

ANIOŁY DO MNIE WYSYŁAJ…

BURSOWY PROJEKT WOLONTARIACKI

PRZEZNACZONY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZEWLEKLE CHOREJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33

 

 

  „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas

 ANIOŁY

 Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,

 lecz ich serce jest bezpiecznym portem

 dla wszystkich, którzy są w potrzebie.”

Phil Bosmans

 

logo anioły

rgb_kolor

 

     ANIOŁY DO MNIE WYSYŁAJ…, to projekt, który stworza możliwość harmonijnego rozwoju podopiecznych bursy oraz młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół i placówek, wrażliwych na potrzeby innych osób. Projekt ten, już od szesnastu lat przygotowuje młodzież naszej placówki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwija ich zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, postawy altruistyczne, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Udział w zadaniach wolontariatu przyczynia się do promocji naszej placówki w środowisku lokalnym i miejskim, jak również pozwala wychowankom sprecyzować własne zainteresowania, przyczynia się do bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Realizacja projektu uwrażliwia naszych wychowanków na ludzką krzywdę, na cierpienie dzieci, uczy dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący i cierpiący.

Realizację projektu zespół wykonawców rozpoczyna każdego roku we wrześniu, od spotkania z podopiecznymi Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy. To spotkanie na którym przedstawiamy młodym ludziom ideę projektu, jego cele, założenia oraz  planowane efekty do jakich wspólnie będziemy zmierzać. Motywację młodzieży do pracy w ramach wolontariatu wzbudza fakt, że będziemy pracować na rzecz dzieci,  które zostały doświadczone przez los ciężkimi chorobami, wymagającymi długiego leczenia szpitalnego.

Dowodem  na sukcesy naszych działań są liczne podziękowania od dyrektora szkoły przyszpitalnej, pracowników szpitala i najważniejsze – bezcenna dla nas, radość chorych dzieci, ich  uśmiech i wspomnienia mile spędzonego wspólnie czasu. Dokumentację z przygotowań działań wolontariackich i ich efekty finalne obejrzeć można na stronie internetowej Bursy nr 1, Zespołu Szkół nr 33, Zespołu Szkół Gastronomicznych, jak również w bydgoskiej prasie.

Jesteśmy pełni uznania dla wszystkich wolontariuszy – młodzieży i osób dorosłych z Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy oraz zaprzyjaźnionych placówek ( Zespołu Szkół nr 14, Zespołu Szkół Gastronomicznych ) za pracę, trud i zaangażowanie we wszelkie działania oraz okazane WIELKIE SERCE. Ciężką pracę, wynagradza nam zawsze uśmiech dzieci, łzy wzruszenia i cudownie spędzone chwile.

Warto nadmienić, że projekt ANIOŁY DO MNIE WYSYŁAJ…od roku 2009 realizowany jest w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, pomagają nam też sponsorzy: Unilever i Pentel, pozyskana od nich darowizna umożliwia nam przygotowanie paczek z upominkami dla dzieci i młodzieży, uczniów Zespołu Szkół nr 33 – pensjonariuszy szpitala.

Liczymy, że w kolejnych latach projekt zrzeszy w działaniu jeszcze większą liczbę bursowych wolontariuszy.

ZAPRASZAMY….

Autorzy i realizatorzy projektu:

p. Asia, p. Małgosia, p. Agnieszka, p. Kasia, p. Hania i p. Przemek.