ANIOŁY DO MNIE WYSYŁAJ… – XX JUBILEUSZOWA edycja projektu wolontariackiego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 33 – projekt realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

„Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.” Friedl Beutelrock Za nami kolejne spotkanie na którym ćwiczyliśmy, próbowaliśmy, tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Nasi cudowni wolontariusze mają wspaniałe umiejętności aktorskie i wokalne, o czym już wkrótce będą mogli  przekonać się Czytaj więcej …