Otwarcie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Symbolicznym przecięciem wstęgi przez prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy Marię Jolantę Matuszewską Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oficjalnie rozpoczęło swoją działalność dnia 8.10. 2018 r. o g. 17.00. W uroczystości mieli Czytaj więcej …

„HAPPY HOURS BURSOWYCH PaT-CIAKÓW – Z PROFILAKTYKĄ NA TY” (WYCIECZKA INTEGRACYJNA Z WARZTATAMI DLA MŁODZIEŻY Z BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY, UCZESTNICZĄCEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „Profilaktyka a Ty”) – WIKTOROWO 2018

15-16.06. 2018 r. Przedsięwzięcie realizowane z funduszy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, w ramach projektu – „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży”. Dnia 15 czerwca 2018 Czytaj więcej …