Bydgoski Wolontariusz Roku 2018

W Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW) ul. Gdańska 5 nagrodzono dzisiaj laureatów konkursu Bydgoski Wolontariusz Roku 2018, którego celem jest popularyzacja pozytywnych postaw i działań osób, które poświęcają swój czas dla innych.

Konkurs „Bydgoski Wolontariusz Roku” jest organizowany od 2003 r. przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Laureaci tegorocznej edycji konkursu i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej gali, podczas której zastępca prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego wręczyła tegorocznym laureatom dyplomy uznania.

 

W 2018 roku Kapituła Konkursowa przyznała tytuł Bydgoskiego Wolontariusza Roku:

– w kategorii „Wolontariusz Dziecięcy” – WOJCIECHOWI SIWA – zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 38 w Bydgoszczy.

– w kategorii „Wolontariusz Młodzieżowy” – MARICE JARECKIEJ  – nominowanej przez Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, wychowance Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy.

– w kategorii „Wolontariusz Dorosły” – HELENIE KARABASZ – Hufiec ZHP Miasto Bydgoszcz.

Ponadto Opiekunem Wolontariatu Roku została HELENA FELDHEIM – Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Bydgoszcz.

 

Jesteśmy niezmiernie dumni, bowiem oprócz Mariki Jareckiej, która otrzymała tytuł Laureatki Konkursu, Kapituła Konkursowa przyznała również szczególne wyróżnienia dla Pauliny Włoch – wychowanki Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej (w kategorii wolontariusz młodzieżowy) oraz dla Pana Przemysława Wieczorek – wychowawcy Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy (w kategorii opiekun wolontariatu). W/w osoby zostały nominowane do tytułu i zgłoszone do konkursu przez Dyrektora Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy – Panią Marię Konarzewską. Naszą placówkę reprezentowała również Joanna Giersz – cudowna wolontariuszka o złotym sercu – tym razem bez wyróżnienia, ale dla nas równie ważna i wspaniała, jak laureaci.

 

A OTO CHARAKTERYSTYKA NASZYCH NOMINOWANYCH I WYRÓŻNIONYCH:

 

MARIKA JARECKA – to osoba o wielu pozytywnych cechach, bardzo sympatyczna, dobra, komunikatywna, niezwykle empatyczna, odpowiedzialna, niezawodna, nie bojąca się wyzwań, odważna, szczera w swoim zachowaniu i w relacjach z innymi ludźmi, zawsze, ale to zawsze, uśmiechnięta. Cechy te pozwalają jej nawiązywać pozytywne relacje z osobami obracającymi się w jej kręgach, zrzeszać je i wzbudzać w nich cechy, które sama posiada. Dodatkowo ma niezwykły dar do niesienia pomocy i wsparcia osobom tego potrzebującym w sposób bezinteresowny, tak po prostu – po ludzku –  od serca – dla uśmiechu, chwili radości, momentu zapomnienia o codzienności. Dzięki niezwykłej osobowości potrafi przekonać innych do altruistycznego postępowania. Wszystko to sprawia, że wszelkie czynności, akcje i działania będące autorstwem, czy też odbywające się z współudziałem Mariki Jareckiej mają bardzo wielkie znaczenie i niosą za sobą wiele dobrego dla adresatów jej działań, a dodatkowo dają też motywację innym wolontariuszom do działania.

Marika Jarecka dzięki swojej osobowości, swoim działaniom, swoim pozytywnym cechom i swojej bezinteresowności, bez wątpienia jest autorytetem dla wielu wolontariuszy, którzy mają z nią styczność. Dzięki temu, czy tego chce, czy nie chce, krzewi wśród młodzieży ideę idealnego wolontariatu, takiego dla kogoś, bez oczekiwania czegoś w zamian, totalnie bezinteresownego. Jej, zawsze obecny dobry humor i uśmiech na twarzy są bardzo zapamiętywane i pozytywnie oddziałują na drugiego człowieka. Wszystko czego w życiu dokonała, co robi i co zapewne jeszcze zrobi odbywa się w sposób naturalny, bez chwili zawahania, bez myślenia, że traci swój wolny czas w zamian za przysłowiowe wolne  od zajęć czy wzorowe zachowanie w szkole, lecz tylko i wyłącznie z własnej woli, chęci, zamiłowania, dobroci serca i bezinteresowności.

Współpraca z Mariką Jarecką to czysta przyjemność, niezapomniane wrażenia, nowe, niezwykle pozytywne doświadczenia i wielkie dobro niesione potrzebującym.

PAULINA WŁOCH – to społecznik wielkiego serca. Jej działalność wolontaryjna jest ukierunkowana na człowieka i dla człowieka – często bezbronnego wobec swojej ułomności, niedoskonałości, najsłabszego i najbardziej cierpiącego. Mocnymi stronami jej charakteru są odpowiedzialność do uczestnictwa w życiu społecznym, szacunek dla innych, bezinteresowność w działaniach na rzecz pomocy potrzebującym wsparcia i opieki, jak również dzielenie własnego istnienia z istnieniem innych. Wymienione cechy stanowią jej fundament osobowościowy dla konstruktywnej pomocy dawanej innym.

Wychowanka w odpowiedzialny i świadomy sposób buduje i pozytywnie wzmacnia wizerunek WOLONARIATU, jego prawdziwego wymiaru, tego przez wielkie „W”, zaś rozwijając w środowisku przesłania i idee altruistyczne, przyczynia się tym samym do rozwoju kompetencji sprzyjających budowaniu kapitału społecznego oraz pozytywnie wpływa na potencjał kulturowy i kreatywny osób reprezentujących różne wartości, tradycje i style życia.

Reasumując – właściwy człowiek na właściwym miejscu, kobieta wielkiego serca i ofiarności, ciepła i miłości oraz szacunku do szlachetnej i gorliwej służby na rzecz potrzebujących.

JOANNA GIERSZ – kobieta o wyjątkowej osobowości, charakterze i potencjale, niosąca i krzewiąca ideę wolontariatu- filaru nośnego naszego społeczeństwa. Jej niezwykle wysoka aktywność wolontariacka stanowi źródło inspiracji zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. W swojej pracy na rzecz innych promuje cele, w myśl których wolontariat jest rodzajem zaangażowania obywatelskiego, jest wartością sama w sobie oraz drogą do osiągnięcia skutecznego i sprawdzonego sposobu kształtowania ludzkiego altruizmu, ofiarności, szlachetności i niezłomności w pracy na rzecz innych.

W myśl tych idei, Joanna rozpowszechnia filozofię, iż wolontariat to promień nadziei, który rozświetla mrok cierpienia, smutku, samotności i zniedołężnienia, z drugiej zaś strony-  dodaje odwagi do przezwyciężania przemocy i egoizmu.

Joanna to osoba o niezwykle bogatej osobowości i dojrzałym charakterze. Cechuje ją  odpowiedzialność, umiejętność pokonywania trudności, otwartość i zdolność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Na co dzień upowszechnia postawy i zachowania wyrażające szacunek dla każdego człowieka, konsekwentnie i systematycznie zachęca młodzież do pracy woluntarystycznej. Jej postawa wobec ludzi potrzebujących i słabszych jest pełna życzliwości i osobistego zaangażowania.

Krótko rzecz ujmując- Joanna Giersz wolontariat „ma we krwi”, to jest jej postawa życiowa, pełna miłości, dobra i wielkiego serca, która wspaniale i skutecznie kształtuje jej piękne wnętrze, rozwija osobowościowo i wzmacnia ludzkie przekonanie, że warto być dobrym i należy pomagać.

 

Pan Przemysław Wieczorek to osoba krzewiąca ideę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, postawę prohumanitarną, rozwijająca zainteresowania, umiejętności i kompetencje społeczne podmiotów, z którymi współpracuje, szerząca wartości wychowawcze, kształtująca sprawiedliwość, odpowiedzialność, postawy altruistyczne, empatię, wrażliwość, działalność charytatywną oraz otwartość na drugiego człowieka. Z wielkim poświęceniem promuje filozofię bezinteresownej pomocy i postaw prospołecznych. Z pietyzmem dba o rozwój społecznych cech osobowościowych młodzieży-cierpliwość, otwartość na ludzi, skoncentrowanie na drugim człowieku, gotowość do odpowiedzialności, popularyzuje koncepcję dobra, zaangażowania do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy, operatywności działań pomocowych oraz wspieranie ciekawych inicjatyw proobywatelskich. Z wielką charyzmą angażuje się w organizację różnorakich inicjatyw zjednując partnerów wśród instytucji wsparcia, opieki i podmiotów działającymi w sektorze pomocy i integracji obywatelskiej.

 

Pan Przemysław aktywizuje i integruje wspólnoty, zbiorowości i grupy społeczne dbając o wymianę doświadczeń międzyludzkich i usług w formie wsparcia materialnego, psychologicznego i udzielając pomocy w rozwiązywaniu istniejących problemów. Efekty jego pracy odbijają się szerokim echem wśród wolontariuszy, środowiska lokalnego, instytucji i osób, wyrazem czego są liczne podziękowania, wyróżnienia, nagrody i słowa uznania kierowane w jego stronę.

Jako koordynator grupy wolontariuszy w Bursie nr1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy Pan Przemysław Wieczorek:

  • Umiejętnie i profesjonalnie kieruje dążeniami młodych ludzi i zarządza ich potencjałem,
  • Jest wyrozumiały dla swoich podopiecznych, dla ich słabości i chwil zwątpienia, potrafi motywować i zachęcać do efektywnego działania,
  • Dba o atmosferę pełną życzliwości w zespole,
  • Wyzwala kreatywność i inwencję twórczą wolontariuszy,
  • Każdego wolontariusza traktuje indywidualnie,
  • Dostrzega każde starania i poświęcenia wolontariuszy, daje swój czas i uwagę oraz poczucie, że każdy jest osobą ważną i potrzebną,
  • Nagradza za sumienną i odpowiedzialną pracę poprzez wyrażenie swojego uznania i podziękowania,
  • Na bieżąco monitoruje motywację i zaangażowanie wychowanków,
  • Utrzymuje stały kontakt z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje bursa w ramach wolontariatu,

 

https://bydgoszcz.tvp.pl/40469762/bydgoscy-wolontariusze-roku-uhonorowani

http://www.radiopik.pl/2,74939,wiadomosci-lokalne&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=4

http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/artykul/gala-bydgoski-wolontariusz-roku-2018-zdjecia,4923314,gal,t,id,tm.html

https://expressbydgoski.pl/gala-bydgoski-wolontariusz-roku-2018-zdjecia/ga/13748842/zd/32821322

http://metropoliabydgoska.pl/konkurs-bydgoski-wolontariusz-roku-rozstrzygniety-zdjecia/

http://www.tygodnikbydgoski.pl/wydarzenia/bydgoscy-wolontariusze-roku-tytuly-przyznane-zdjecia-z-gali-17-12-2018

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/51,48722,24287948.html

https://bydgoszcz24.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/7718_bydgoscy_wolontariusze_roku_2018.html#

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *