Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Żyjmy zdrowo”

Bursa nr 1 zachęca naszych wychowanków do udziału w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „Żyjmy zdrowo”. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży. Konkurs organizowany jest przez Ekologiczną Agencję Informacyjną EKOMAIKA.pl we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Czytaj więcej …

TO(DZIAŁA)MY! II – projekt edukacyjno-społeczny – UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!”  jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych Czytaj więcej …

„PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży”

„PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży” oparty na aktualnych zaleceniach krajowych w zakresie działań profilaktycznych na rzecz młodzieży, realizowany i dofinansowany przez Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021. W Czytaj więcej …

Bursa nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy wśród Członków Klubu Szkół UNICEF.

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane Czytaj więcej …

INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH ZAKWATEROWANIA W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

Z przyjemnością informujemy naszych Wychowanków i ich Rodziców o otwarciu Bursy w dniu 31 SIERPNIA (WTOREK) br. od godziny 16.00 – kwaterowanie nowych osób do godziny 20.00. Na młodzież i ich rodziców będą czekali wychowawcy, koordynujący zakwaterowaniem. Będą obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa podczas zakwaterowania. Serdecznie Czytaj więcej …

INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH ZAKWATEROWANIA W BURSIE NR 1 IM.M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY w roku szkolnym 2021/2022 – dla wychowanków kontynuujących pobyt w bursie.

Z przyjemnością informujemy naszych Wychowanków i ich Rodziców o otwarciu Bursy w dniu 31 SIERPNIA (wtorek) br. od godziny 16.00, kwaterowanie do godziny 20.00. Na młodzież będą czekali wychowawcy, koordynujący zakwaterowaniem. Będą obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa podczas zakwaterowania (do bursy wpuszczamy Czytaj więcej …