FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO I MUZYCZNEGO W RAMACH KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „SIĘGAJ PO MARZENIA, A NIE UZALEŻNIENIA”

Bursa nr 1 im. M. Szułczyńskiej zorganizowała dla młodzieży z bydgoskich burs i internatów konkurs plastyczny i muzyczny o tematyce profilaktyki stosowania środków psychoaktywnych oraz nowych narkotyków pt. „Sięgaj po marzenia, a nie po uzależnienia”.

Konkurs plastyczny i muzyczny to część projektu o charakterze profilaktyczno – wolontaryjnym  „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży”,  realizowanego i dofinansowanego przez Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.

Głównym celem konkursów było wzmocnienie świadomości młodzieży w kształtowaniu własnych zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki uzależnień. Tematyka dotyczyła promowania zdrowego, aktywnego stylu życia bez stosowania używek.  

Przedmiotem  konkursu plastycznego był plakat dotyczący profilaktyki stosowania środków psychoaktywnych oraz nowych środków pt. „Sięgaj po marzenia, a nie po uzależnienia”.  Natomiast konkurs muzyczny polegał na nagraniu utworu z gatunku muzycznego rap o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i nowych narkotyków.

W konkursach wzięła udział młodzież z Bursy nr 1,  Bursy nr 2, Internatu  Zespołu Szkół Elektronicznych, Internatu Zespołu Szkół Drzewnych.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Podczas oceny prac plastycznych uwagę zwracano na kreatywność oraz oryginalność, różnorodność pomysłów, poprawność merytoryczną zamieszczonych informacji, walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne, przejrzysty i uporządkowany układ pracy.

Jury w składzie: Dyrektor Bursy nr 1  mgr Maria Konarzewska, wychowawca  mgr Agnieszka Grabowska oraz wychowawca  mgr Grażyna Kuzimska –Juraszewska ogłosiło wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce zajęła Patrycja S. – Bursa nr 1

II miejsce zajęła Maja P. – z Internatu Zespołu Szkół Drzewnych.

III miejsce zajęły: Anna K., Weronika K., Monika  Cz.-  z Bursy nr 1

Wyróżnienia przyznano: Nikoli J. z Bursy nr 2, Agacie S .z  Bursy nr 1, Sarze K. z Internatu Zespołu Szkol Elektronicznych.

Do konkursu muzycznego przystąpili wychowankowie z Bursy nr 1 Oskar K. oraz Piotr R.- INTERBOY, którzy pod okiem wychowawcy Pana Piotra nagrali utwór pt. „Na krawędzi”. Chłopcy otrzymują tytuł laureatów konkursu muzycznego. Utwór zostanie zaprezentowany dnia 01.12.2021r. w Bursie nr 1 podczas spotkania z Rymcerzami – raperami, którzy realizują Ogólnopolski Projekt Profilaktyczny pt. „Nie Zmarnuj Swojego Życia”. To niezwykłe wyróżnienie dla naszych wychowankówJ

Gratulujemy!!!

Nagrody i dyplomy za udział w konkursach zostaną wręczone podczas uroczystości – spotkania z Rymcerzami – raperami – w Bursie nr 1 o godz.19.30. Osobom nieobecnym zostaną przekazane do placówek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Mamy nadzieję, że przygotowanie prac konkursowych  było okazją do refleksji  nad zdrowym stylem życia, wspaniałą zabawą, a także formą miłego spędzenia czasu wolnego.

 

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW

Dyrektor Bursy nr 1 – Maria Konarzewska

oraz wychowawcy: Małgorzata Jeziorowska, Joanna Rusin, Małgorzata Kulpińska, Katarzyna Kwiatkowska, Przemysław Wieczorek, Agnieszka Olejniczak i Agnieszka Zamorowska