„Krok w stronę życzliwości” – Konkurs Fundacji po Drugie

Uwaga! Uwaga!

W związku z kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która rozpoczęła się w Polsce i na całym świecie 1 listopada i której celem jest budowanie świata bez przemocy, zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Fundacja po Drugie.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży od 5 do 18 roku życia i polega na przygotowaniu memów, których motyw przewodni to życzliwość. Nagrody przysługują za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 5-11 lat i 12-18 lat. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania również wyróżnień.

Każdy uczestnik może wykonać  1 pracę własnego autorstwa.

Prace plastyczne i graficzne prosimy dostarczyć do 26 listopada 2021 do pokoju wychowawców nr 114 do p. Joanny i p. Przemka lub nadsyłać drogą elektroniczną w formacie obrazu (.jpg/.pdf/.png) załączonym do maila na adres:  rusinka1@wp.pl/przwie1984@gmail.com

W temacie maila należy wpisać: KROK W STRONĘ ŻYCZLIWOŚCI – PRACA KONKURSOWA.

 W treści maila należy podać dane autora (imię, nazwisko, wiek) oraz numer kontaktowy i adres mailowy.

Do prac należy załączyć skan zgody rodzica/opiekuna prawnego. – DO POBRANIA TUTAJ

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w Regulaminie dostępnym u Pani Asi i Pana Przemka.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają fajne nagrody.

Pani Asia i Pan Przemek