Ogólnoświatowa Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży!

DRODZY WYCHOWANKOWIE, DRODZY RODZICE!

Jak już wiecie Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy po raz drugi dołączyła do grona partnerów Ogólnoświatowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży!

Zapraszamy więc i Was do udziału w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet.

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.

Kampania rozpoczyna się 1 listopada i potrwa do 19 listopada 2020.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Bursa nr 1  stanowczo przeciwstawia się każdej formie przemocy wobec dzieci i młodzieży. Nie zgadzamy się też na jakiekolwiek przejawy agresji wśród dzieci i młodzieży.

Chcemy rozmawiać, dyskutować, przekazywać informacje innym na temat przemocy fizycznej, psychicznej czy emocjonalnej.

Podejmujemy się realizacji zadań, które mają zapobiegać i edukować.

Na tegoroczną edycję kampanii zaplanowaliśmy następujące zadania:

 – skrzynka bezpieczeństwa e –mail , gdzie napisać będą mogły dzieci i młodzież o swoich problemach w domu, w szkole, w klubie, skrzynka będzie pełniła rolę „telefonu zaufania” dla naszej młodzieży i jej rodziców. Skrzynka z adresem  skrzynkazaufania.bursa@gmail.com, będzie pod opieką wychowawców bursowych, koordynatorów kampanii 19 dni przeciwko przemocy: p. Asi, p. Małgosi, i p. Przemka.

– w bursie odbędzie się akcja informacyjna dotycząca przemocy i agresji – gazetka oraz wystawa tematycznych prac plastycznych wykonanych przez naszą wychowankę Amelię Stypczyńską

– w bursie odbędą się zajęcia wychowawcze dla młodzieży wg autorskiego programu profilaktycznego AGRESJI I PRZEMOCY – MÓWIĘ NIE, które poprowadzą bursowi koordynatorzy projektu 19 dni przeciwko przemocy.

– koordynatorzy akcji przeprowadzą zajęcia z młodzieżą wg programu PRZEMOC RÓWIEŚNICZA – program edukacyjny – materiały udostępnione przez FUNDACJĘ POdrugie

Koordynatorzy kampanii 19 dni przeciwko przemocy w Bursie nr 1 : p. Asia, p. Małgosia, i p. Przemek.