Opłaty

OPŁATY  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ZASADY PONOSZENIA OPŁAT W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

 

ZAKWATEROWANIE:

85,00 zł miesięcznie

nr konta: Bank  PEKAO S.A.

61 1240 6452 1111 0010 4794 5862

 

WYŻYWIENIE:

14,00 zł dziennie za 3  posiłki (śniadanie, obiad,  kolacja)

nr konta: Bank  PEKAO S.A.

61 1240 6452 1111 0010 4794 5862

 

WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI NALEŻY WPŁACAĆ NA WSKAZANE KONTO PLACÓWKI

NIE  PÓŹNIEJ NIŻ DO 15-go DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!

 

ZWROTY NADPŁAT:

Zwroty nadpłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie są wpłacane na konto rodziców po uzupełnieniu i dostarczeniu do placówki wypełnionego formularza, który dostępny jest w poniższym linku:

Formularz – Prośba o zwrot nadpłaty