PRÓBNA EWAKUACJA NA WYPADEK POŻARU

O godz. 19.00 zabrzmiał sygnał alarmujący nas o zagrożeniu przeciw pożarowym. Wszyscy pod opieką wychowawców, drogą ewakuacyjną pospiesznie opuściliśmy budynek udając się na miejsce zbiórki. Po sprawdzeniu obecności przez Obiektowego Koordynatora Bezpieczeństwa i ustaleniu, że nikt nie pozostał w bursie, Pani Dyrektor dokonała podsumowania próbnej ewakuacji. Omówiła błędy jakie popełniliśmy oraz przypomniała zasady obowiązujące podczas ćwiczeń przeciw pożarowych, życząc, aby nigdy nie spotkała nas konieczność udziału w prawdziwej akcji ratunkowej. Obserwatorami ćwiczeń byli funkcjonariusze Straży Miejskiej i przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszcz, którzy pogratulowali nam „bardzo dobrego” czasu ewakuacji z budynku, bowiem w ciągu 3 minut opuściliśmy bursę.

 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O    N A   I   M I E J S C U    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!