Rekreacyjny turniej bursowy w Boules

W czerwcu szkoły ponownie rozpoczęły naukę stacjonarna, w związku z czym przywitaliśmy po długim lockdownie naszych wychowanków.

Aby zintegrować młodzież  zorganizowaliśmy bursowy turniej w Boules.

Gra polega na rzucaniu z wyznaczonego miejsca metalowymi kulami (tzw. bulami; od francuskiego słowa boule – kula) o średnicy od 70,5 do 80 mm i ciężarze 650–800 g. w kierunku małej drewnianej lub plastikowej kulki o średnicy 30 mm, nazywanej po francusku cochonnet, co znaczy „prosiaczek”.

W naszym turnieju rywalizowali ze sobą Maciej i Amelia, a towarzyszył im Pan Piotr.

Było bardzo wesoło, młodzież kibicowała. Nie  zabrakło też  muzycznego  akcentu. W oknie serenady przyśpiewywał Piotr R….