„Sięgaj po marzenia, a nie po uzależnienia” konkurs plastyczny i muzyczny z gatunku muzyki rap o tematyce profilaktyki używania środków psychoaktywnych oraz nowych narkotyków

Termin nadsyłania prac i kart zgłoszeń zakończył się w dniu 14 listopada 2021 r.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom z bydgoskich burs i internatów za udział w konkursach: plastycznym i muzycznym, który został zorganizowany przez naszą placówkę pod hasłem „SIĘGAJ PO MARZENIA, A NIE PO UZALEŻNIENIA”.

Konkurs plastyczny i muzyczny to część projektu o charakterze profilaktyczno – wolontaryjnym  „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży”,  realizowanego i dofinansowanego przez Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.

Rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie organizatora-  https://bursa.bydgoszcz.pl/ – do dnia 28.11.2021 r.

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa w Konkursie przyznane zostaną dla uczestników za zajęcie I, II, III miejsca.

Nagrody laureatów i dyplomy zostaną przesłane lub dostarczone do poszczególnych placówek – o szczegółach poinformujemy telefonicznie lub e-mailem.

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW

Dyrektor Bursy nr 1 – Maria Konarzewska

oraz wychowawcy: Małgorzata Jeziorowska, Joanna Rusin, Małgorzata Kulpińska, Katarzyna Kwiatkowska, Przemysław Wieczorek, Agnieszka Olejniczak i Agnieszka Zamorowska