TO(DZIAŁA)MY! II EDYCJA

W ramach projektu „TO(działa)MY!” Bursa nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy realizowała przygotowane przez wychowanków i opiekunów projekty o charakterze społecznym:

  1. Anioły do mnie wysyłaj… na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorej.
  2. Mamy złote serca dbamy o uśmiech każdego dziecka… na rzecz dzieci z placówek opieki zastępczej.

Celem projektów jest pokazanie wartości i korzyści, jakie płyną z bycia młodym wolontariuszem, a także uświadomienie, że wolontariat to najlepsza okazja do realizowania swoich pasji, rozwijania umiejętności i kompetencji, poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych oraz zdobywania nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki. Poprzez udział w projektach nasza młodzież doświadcza potrzeby okazywania uczuć, uczy się, że dziecko musi czuć się kochane, potrzebne i niepowtarzalne. Nasza młodzież pracuje na własnym przykładzie, autentycznej postawie, przekonuje się, że okazane przez nich dobro może przynieść wiele radości i wróci do nich z zdwojoną siłą. Poprzez nasze działania rozwijamy wśród młodzieży przekonanie, że wolontariat działa w dwie strony – jest cenny nie tylko dla osób potrzebujących, ale i wzbogaca życie tych, którzy dają swoją pomoc.