WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA WYCHOWANKÓW BURSY NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY – KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMISARZ MONIKA HERMANN

Dnia 10 czerwca 2019 r. o g. 19.00 w świetlicy Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy odbyły się warsztaty dla wszystkich wychowanków naszej placówki. Spotkanie przygotował i poprowadził funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – Komisarz Monika Hermann. Na warsztatach zostały poruszone tematy związane z konsekwencjami stosowania przemocy, nagrywania tych sytuacji oraz udostępniania ich w sieci Internet.

Głównym celem zajęć była zmiana postaw młodzieży wobec w/w sytuacji. Cel ten osiągnęliśmy poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy nt. przemocy i cyberprzemocy oraz konsekwencji  zachowań ryzykownych.

Zajęcia były bardzo atrakcyjne. Zmobilizowały młodzież do aktywności i refleksji nad problemem.

Serdecznie dziękujemy Naczelnikowi KWP w Bydgoszczy PODINSPEKTOR MAŁGORZACIE BROLA za zorganizowanie szkolenia dla wychowanków Bursy nr 1 w Bydgoszczy.

Koordynatorzy Programu Chronimy Dzieci w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy

Pani Małgorzata Jeziorowska, Pani Joanna Rusin i Pan Przemysław Wieczorek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *