Wystawa Prac Pacjentów Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla Pacjentów Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego im dr A. Jurasza w Bydgoszczy .

„Moje marzenia….”

Prace bardzo ciekawe i znamienne, niektóre z ważnym przekazem.

Taka lekcja pokory dla naszej Młodzieży – warta obejrzenia….