Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – program Chronimy Dzieci

 

CHRONIMY DZIECI – program profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

Ideą w/w programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu CHRONIMY DZIECI jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży, poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży przed krzywdzeniem. Jego realizacja bierze również pod uwagę dostarczenie dzieciom, młodzieży, pracownikom placówki oraz rodzicom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bursa nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy otrzymała w dniu 22 czerwca 2016 roku „Certyfikat „Chronimy Dzieci”. W naszej bursie została wprowadzona polityka ochrony dzieci i młodzieży. Standardy przyjęte przez nas zapewniać będą czytelne procedury interwencji w przypadkach podejrzenia, że młody człowiek jest krzywdzony w rodzinie lub przez personel. Zagwarantują także ochronę danych osobowych i wizerunku naszego wychowanka, bezpieczny dostęp do Internetu, czy też ochronę ich przed tzw. szkodliwymi treściami. Jednym z założeń w/w programu jest też zapewnienie dzieciom i młodzieży prawa do pomocy i kontaktu z osobami kompetentnymi i sprawdzonymi pod kątem niekaralności.

Koordynatorzy programu w Bursie nr 1 będą w dalszym ciągu konsekwentnie brali czynny udział w szkoleniach z zakresu zapobiegania przemocy i ochrony dzieci przed przemocą organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, będą również szkolili personel naszej placówki oraz organizowali spotkania ze specjalistami tj. Policją – warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia dla pracowników placówki.

Koordynatorami PROGRAMU w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy są:

Małgorzata Jeziorowska, Joanna Rusin, Przemysław Wieczorek