Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna bursy posiada wysokie kwalifikacje – jest doświadczona, kompetentna, stale doskonali swój warsztat pracy. Ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby uczniów, uwzględniając ich możliwości psychorozwojowe. Dewizę kadry stanowi postawa otwartości, zrozumienia i empatii wobec wychowanków.

Wychowawcy to osoby życzliwe, okazujące ogromne zainteresowanie problemami młodzieży, będące partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Na bieżąco udzielają wsparcia oraz starają się stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanka – zarówno w sferze intelektualnej, emocjonalno-moralnej, jak i fizycznej. Dzięki ich pracy opiekuńczo-wychowawczej, młodzież ma poczucie bezpieczeństwa, jest zintegrowana, a stworzone warunki i atmosfera – przypominają im dom rodzinny.

W skład kadry pedagogicznej wchodzą następujące osoby:

Dyrektor – Maria Konarzewska

Agnieszka Grabowska

Małgorzata Jeziorowska

Grażyna Kuzimska-Juraszewska

Katarzyna Kwiatkowska

Agnieszka Olejniczak

Joanna Rusin

Agnieszka Zamorowska

Małgorzata Kulpińska

Żaneta Szymanowska

Piotr Święcicki

Przemysław Wieczorek