Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – CERTYFIKAT UCZESTNICTWA DLA BURSY NR 1

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bursa nr 1 otrzymała certyfikat uczestnictwa w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w roku 2022 oraz podziękowania za zaangażowanie placówki w budowanie świata wolnego od przemocy.

 

RAPORT