KAMPANIA PT. „PRAWA UCZNIA ISTNIEJĄ!”

Kampania pt. „Prawa Ucznia Istnieją!” została otwarta 19 stycznia 2023 roku,  przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panią Elżbietę Pniewską oraz Kujawsko-Pomorskiego Koordynatora Praw Ucznia i Studenta Jakuba Lewandowskiego.

Przedsięwzięcie poświęcone jest promocji praw ucznia, ocenie ich realizacji oraz pomocy uczniom w trudnych sytuacjach. Materiały zawierają 3 kody QR, po zeskanowaniu których uczniowie będą w stanie w pełni korzystać z możliwości kampanii.

Szkoły/placówki oświatowe, które zostaną najlepiej ocenione przez uczniów w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyróżnione za „wzorową realizację praw ucznia”.