Mamy złote serca…

 

„MAMY ZŁOTE SERCA –

DBAMY O UŚMIECH KAŻDEGO DZIECKA”

(akcja charytatywna na rzecz wychowanków Domu Dziecka)

 

 

„Bądź obecny.

 Są takie chwile, kiedyś czyjaś pomocna dłoń  jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem,

 wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc.

 Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.

 Jak dobrze, że jesteś…”

Małgorzata Stolarska

mamy złote serca 4 - moim zdaniem to najlepsze i mi najlpiej wyszło

rgb_kolor

Wychowawcy i młodzież z Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej wie, że „szczęście to radość z tego, co stało się  naszym udziałem” (Małgorzata Stolarska), dlatego też poprzez działania podejmowane w ramach projektu  MAMY ZŁOTE SERCA … wspólnie  rozwijamy wrażliwość i troskę o drugiego człowieka oraz ofiarujemy szczęście innym. Projekt skierowaliśmy do podopiecznych Domu Dziecka w Chełmnie, którzy już od roku 2009 są naszymi wielkimi przyjaciółmi.

Celem projektu „MAMY ZŁOTE SERCA – DBAMY O UŚMIECH KAŻDEGO DZIECKA”, jest pokazanie wartości i korzyści, jakie płyną z bycia młodym wolontariuszem, a także uświadomienie, że wolontariat to najlepsza okazja do realizowania swoich pasji, rozwijania umiejętności i kompetencji, poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych oraz zdobywania nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki. Poprzez udział w projekcie nasza młodzież doświadcza potrzeby okazywania uczuć, uczy się, że dziecko musi czuć się kochane, potrzebne i niepowtarzalne. Nasza młodzież pracuje na własnym przykładzie, autentycznej postawie, przekonuje się, że okazane przez nich dobro może przynieść wiele radości i wróci do nich z zdwojoną siłą. Poprzez nasze działania rozwijamy wśród młodzieży przekonanie, że wolontariat działa w dwie strony – jest cenny nie tylko dla osób potrzebujących, ale i wzbogaca życie tych, którzy dają swoją pomoc.

 

W ramach projektu rozwijamy u  młodzieży ich talenty wokalne i aktorskie poprzez przygotowanie muzycznych inscenizacji teatralnych o tematyce bajkowej,  jak również talenty plastyczne i organizatorskie – przygotowanie i prowadzenie zabaw i gier integracyjnych dla podopiecznych Domu Dziecka. Realizację w/w projektu wspomagają również opiekunowie i uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy (przygotowanie słodkiego poczęstunku – złotych serc) oraz zaprzyjaźniony muzyk, p. Marek Michałowski. Nasza młodzież występuje z reguły w strojach udostępnionych przez Teatr Polski z Bydgoszczy. Pomaga nam także grupa motocyklistów z zorganizowanej grupy „Krzyżaki”. Dzieciaki otrzymują paczki przygotowane przez naszych wolontariuszy, ordery uśmiechu w postaci złotych serduszek oraz słodki poczęstunek – złote serca.

Nasz projekt stwarza możliwość współpracy w gronie wspaniałych, wartościowych ludzi, pozwala na zawarcie trwałych przyjaźni, a jednocześnie wzmacnia odpowiedzialność, daje satysfakcję z uznania i poczucia bycia potrzebnym.

    Liczymy więc na pomoc i wsparcie w realizacji podejmowanych przez nas działań w kolejnych latach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ CUDOWNYCH DZIECI Z CHEŁMIŃSKIEJ PLACÓWKI.

Autorzy i realizatorzy projektu: p. Asia, p. Małgosia, p. Agnieszka, p. Kasia, p. Hania.