Opłaty

OPŁATY  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

ZASADY PONOSZENIA OPŁAT W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

 

ZAKWATEROWANIE:

100,00 zł miesięcznie (kwota może ulec zmianie)

nr konta: Bank  PEKAO S.A.

61 1240 6452 1111 0010 4794 5862

 

WYŻYWIENIE:

22,00 zł dziennie za 3  posiłki (śniadanie, obiad,  kolacja)

nr konta: Bank  PEKAO S.A.

61 1240 6452 1111 0010 4794 5862

 

WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI NALEŻY WPŁACAĆ NA WSKAZANE KONTO PLACÓWKI

NIE  PÓŹNIEJ NIŻ DO 10-go DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY W DNIU 11-GO DANEGO MIESIĄCA, WYCHOWANEK ZOSTANIE WYPROWIANTOWANY.

UWAGA: W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

 

ZWROTY NADPŁAT:

Zwroty nadpłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie są wpłacane na konto rodziców po uzupełnieniu i dostarczeniu do placówki wypełnionego formularza, który dostępny jest w poniższym linku:

Formularz – Prośba o zwrot nadpłaty