POGRAM ZAJĘĆ ROZWOJOWO – EDUKACYJNYCH – „Nie jesteś sama”

POGRAM ZAJĘĆ ROZWOJOWO – EDUKACYJNYCH

DLA WYCHOWANEK

BURSY NR 1 IM.M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY 

 

„Nie jesteś sama”

 

            Inspiracją do stworzenia programu  Nie jesteś sama, stały się zajęcia przeprowadzone w dwóch grupach wychowawczych na temat stresu, badania ankietowe dotyczące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także indywidualne rozmowy z podopiecznymi. Diagnoza sytuacji wskazała, iż istnieje pewna grupa dziewcząt, która nie potrafi radzić sobie z napięciem emocjonalnym, nie umie racjonalnie gospodarować czasem i stawiać sobie realnych, możliwych do osiągnięcia celów. To właśnie do nich adresowany jest ten program, który zakłada nabycie przez uczestników umiejętności pomagających w radzeniu sobie ze swoimi trudnościami i problemami.

            Bursa jest miejscem do którego przyjeżdżają dziewczęta pełne obaw i niepokoju. Nie znają one bowiem nauczycieli w szkole, wychowawców w internacie, ani też rówieśników z którymi przyjdzie im obcować przez kilka najbliższych lat. Wszystko jest tu dla nich jeszcze nie odkryte, obce, wzbudzające lęk i obawy. Środowiska z których pochodzą są zróżnicowane: od prawidłowo funkcjonujących i dobrze usytuowanych do biednych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo. Trafiają do nas podopieczne z całej Polski, mieszkanki wsi, miasteczek i miast. Zróżnicowanie to jest przyczyną  zderzenia  się „kilku światów”. Nie jesteś sama to program, który ma pomóc rozładować napięcie i stres wynikające z trudnej sytuacji, a także zmotywować dziewczęta do ciągłego rozwoju, wykorzystania i doskonalenia swoich atutów oraz przezwyciężania własnych słabości. Podopieczne będą miały możliwość przekonać się o tym, że są wyjątkowe, niepowtarzalne i co najważniejsze, że mają wpływ na kształtowanie w sobie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami.

Autorzy i prowadzący zajęcia :

Małgorzata Jeziorowska, Agnieszka Olejniczak, Joanna Rusin, Przemysław Wieczorek