POLA NADZIEI 2023

W dniu 21 kwietnia  2023 r. wychowanki Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy Aleksandra P., Samanta B. oraz Ania S., pod opieką p. Agnieszki Z. uczestniczyły w zbiórce publicznej na rzecz Hospicjum Bł. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy, zebrane przez wolontariuszki środki finansowe zostały przekazane na opiekę paliatywną.

POLA NADZIEI to międzynarodowa akcja przypominająca o osobach nieuleczalnie chorych, cierpiących w domach i hospicjach.

Jej celem jest:

  • pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby hospicjów opiekujących się ludźmi chorymi terminalnie,
  • edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi,
  • propagowanie w społeczeństwie postaw otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka.

Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach akcji charytatywnej POLA NADZIEI są:

  • uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby chorego człowieka
  • prowadzenie kwest i zbiórek publicznych.

         Jednym z najważniejszych celów tej szczytnej akcji jest wychowywanie młodego człowieka do wartości takich jak: wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, bezinteresowne angażowanie się w działania na rzecz niesienia ulgi i pomocy cierpiącym, empatia na cierpienie, podkreślanie godności ludzkiej osoby, czerpanie radości z dzielenia się z ludźmi cierpiącymi.

Serdecznie dziękujemy dziewczętom za wielkie zaangażowanie oraz wrażliwość na potrzeby osób cierpiących.