Pracownia komputerowa

W Bursie funkcjonuje pracownia komputerowa wyposażona w nowoczesny sprzęt wraz z dostępem do Internetu.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 19.00 – 21.00.

W pracowni tej wychowankowie mają możliwość nauki podstaw obsługi komputera i oprogramowania. Podczas zajęć mogą pogłębiać swoją wiedzę szkolną, jak również rozwijać własne zainteresowania, między innymi dzięki nieograniczonemu dostępowi do międzynarodowej sieci internetowej.