Pracownia korekty wad postawy

Głównym celem pracowni jest korekta istniejących wad postawy. Do podstawowych jej zadań należą kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie całego układu mięśniowego, zwiększanie wydolności ogólnoustrojowej, wdrażanie do umiejętności organizowania czynnego wypoczynku.