Sekcja promocji

Mając za podstawę stwierdzenie, iż każdy człowiek rodzi się zdolny w jakiejś dziedzinie oraz że z każdego można wykrzesać to, co najlepsze, pragniemy odkrywać i ujawniać potencjał twórczy młodzieży,  a w konsekwencji -kształtować, rozwijać i promować ich talenty.

Szukamy różnych płaszczyzn, na których nasi podopieczni mogą wykazać się szczególnymi zdolnościami. Najczęściej jest to sfera  teatralna, muzyczna, plastyczna, sportowa, społeczna. (organizator, działacz, lider).

Młodzież uzdolnioną promujemy zarówno w placówce, jaki i poza nią poprzez:

 • udział   w bursowych i pozabursowych konkursach,
 • uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań,
 • udział w przedstawieniach teatralnych,
 • uczestnictwo w bursowych  projektach w ramach akcji wolontariackich,
 • realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym w dziedzinie życia kulturalnego.
 • prezentację prac na tablicy tematycznej, w Internecie,

Oto tylko niektóre nasze sukcesy:

 • włączenie Bursy nr 1 w Bydgoszczy do grona Miejsc Odkrywania Talentów –siatkę polskich placówek opieki i wychowania młodzieży pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministra Edukacji Narodowej oraz w poczet sojuszników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
 • przyłączenie do społecznego programu certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą „Chronimy Dzieci”,
 • współuczestnictwo w otwarciu bydgoskiej grupy profilaktycznej PaTciaki,
 • uzyskanie w 2011 roku europejskiego  certyfikatu placówki promującej profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży podczas Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków zainicjowanej przez Dyrekcję Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (od 2011r.),
 • włączenia placówki do grona Sygnatariuszy Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD),
 • wywiad z dziennikarzem biuletynu Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa działającej w ramach Komisji Europejskiej, dotyczącego wyróżnionego i autorskiego programu wychowawców bursy ”Byś potrafił powiedzieć NIE!”,
 • przystąpienie do grupy SymPaTyków pod przewodnictwem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
 • coroczne uczestnictwo w świątecznym PaTefonie promującym talenty i uzdolnienia artystyczne młodzieży,
 • współuczestnictwo w założeniu i otwarciu formalnej, bydgoskiej grupy profilaktycznej „PaTciaki”- obszar działalności PaT/M- działanie dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego połączone z realizacją przedstawienia profilaktycznego „Sekret” (spektakl „Sekret” w obszarze PaT/R- występ młodzieży dla rodziców, młodzieży szkolnej, przyjaciół),
 • angażowanie młodzieży do uczestnictwa w konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich promujących ich uzdolnienia i talenty –liczne sukcesy naszej młodzieży,
 • włączenie w poczet sygnatariuszy Programu Społecznego „Szkoła bez Przemocy”,
 • realizacja założeń wynikających z włączenia placówki w coroczne obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”,
 • nawiązanie Porozumienia między Bursą nr 1 w Bydgoszczy a Hospicjum im. bł. Ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy w ramach działań wolontariackich – cykliczny udział młodzieży w działaniach pomocowych na rzecz pensjonariuszy hospicjum.
 • uczestnictwo w corocznych kwestach „Pola Nadziei” dla hospicjum im. bł. Ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy,
 • realizacja licznych projektów wolontariackich i Bydgoskich Grantów Oświatowych, m.inn. „Pokoloruj ze mną świat”, „Mamy złote serca – dbamy o uśmiech każdego dziecka dla Domu Dziecka w Chełmnie, „Anioły do mnie wysyłaj”-coroczna akcja dla dzieci i młodzieży przewlekle chorej ze szpitala dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w ramach akcji „Mikołajkowa niespodzianka” na rzecz dzieci z Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,
 • realizacja licznych teledysków z udziałem młodzieży oraz bursowego libdubu,
 • przystąpienie placówki do grona sympatyków społecznego programu „Polska Fabryką Dobra”,
 • współorganizacja imprez i uroczystości o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i profilaktycznym na rzecz środowiska lokalnego.

Niezmiernie miło nam zarekomendować Bursę nr 1 w Bydgoszczy jako miejsce, w którym mieszkały powszechnie znane i cieszące się sympatią osoby świata kultury i rozrywki- m.in. Michał Baryza oraz Marta Dyks.

Michał Baryza obecnie jest uznanym i cenionym modelem, fotomodelem zyskującym coraz większą popularność zarówno w kraju jak i w świecie. Pamiętamy go jako finalistę 4 edycji programu „Top model”, w którym zajął 2 miejsce.

Kadra pedagogiczna ma go w pamięci jako niezwykle życzliwego, wesołego i uroczego wychowanka, który cechował się pogodą ducha i  jasno wyrażał swoje własne zdanie. Michał zyskał sympatię kobiecej części placówki. Wspominamy go jako początkującego piłkarza bydgoskiego klubu sportowego oraz przesympatycznego i zabawnego młodego człowieka.

Marta Dyks–zjawiskowo piękna kobieta. Jej twarz zdobi okładki najbardziej poczytnych pism o tematyce mody i stylu. Pracuje dla najznakomitszych projektantów światowego formatu, biorąc czynny udział w pokazach mody.

W bursie wspominamy ją jako aktywną i zaangażowaną w życie placówki wychowankę, wspierającą inicjatywy o charakterze wolontariackim i kulturalno-rozrywkowym. Była zaangażowana w pracę na rzecz Koła Żywego Słowa oraz reprezentowała placówkę podczas Dni Kultury Polsko-Austriackiej poprzez uczestnictwo wernisażu w bydgoskim BWA.