Sport

’Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu”

Tissot

Taka dewiza towarzyszy ofercie sportowej zaproponowanej przez bursę dla naszej młodzieży.

Bursa oferuje szeroki wachlarz zajęć sportowych dostosowany do indywidualnych potrzeb naszej młodzieży, sprzyjający  kształtowaniu umiejętności przy jednoczesnym rozwoju psychofizycznym.

Stawiamy na promocję sportu powszechnego, na pielęgnowanie zdrowego stylu życia opartego na kulturze fizycznej

Nasza młodzież ma do dyspozycji salę bilardową, salę do  gry w tenisa stołowego. boisko „Orlik” przy Zespole Szkół Handlowych. Korzystamy z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy, gdzie nasza młodzież pod kierunkiem instruktora może doskonalić umiejętności z zakresu gier zespołowych, podstaw gry w tenisa ziemnego oraz  doskonalić zamiłowania sportowe.

Organizujemy cyklicznie:

  • Wewnątrzbursowe turnieje w bilard i tenisa stołowego o tytuł „Mistrza Bursy.
  • Turnieje szachowe.
  • Ligę z zakresu tenisa stołowego i bilarda w cyklu od października do marca o nagrodę Dyrektora Bursy nr 1 w Bydgoszczy.
  • Wewnątrzbursowe rozgrywki o „blachę ciasta” z zakresy piłki siatkowej i halowej piłki nożnej.
  • Międzyinternackie Rozgrywki Sportowe  o Puchar Dyrektora Bursy nr 1 w Bydgoszczy z zakresu piłki siatkowej ”Bursa Cup” piłki nożnej i ergometrów wioślarskich.

Współpracujemy z:

  • Klubem wioślarskim „Lotto Bydgostia”.
  • Klubem Zawisza.
  • Instytutem Kultury Fizyczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  • Szkołą Tańca „Bohema”.
  • Zaprzyjaźnionymi bursami i internatami.

W ramach organizowanych Międzyinternackich Rozgrywek Sportowych o Puchar Dyrektora Bursy nr 1 w Bydgoszczy promujemy różne dyscypliny sportowe organizując pokazy i spotkania ze znanymi sportowcami.

Nasze działania wspiera Wydział Edukacji  i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy sponsorując nagrody dla uczestników rozgrywek.

Ogromne zainteresowanie młodzieży oraz potrzeba organizacji takich zajęć w bursie – placówce opiekuńczo – wychowawczej, potwierdza fakt oderwania od portali społecznościowych i gier komputerowych.