Stołówka

Na terenie bursy znajduje się duża, nowoczesna i przestronna stołówka.

Posiłki w ramach śniadań i kolacji wydawane są formie szwedzkiego stołu.

Wprowadzenie szwedzkiego stołu 6 lat temu okazało się trafionym pomysłem.

W trakcie posiłków czas w stołówce umila młodzieży grająca w tle muzyka.

Wszystkie sałatki i surówki  przyrządzane są w z świeżych owoców i warzyw dostarczanych codziennie do placówki.

Przykładowy jadłospis:

CCI14062016

Godziny wydawania posiłków:

 • śniadanie: 6.00-8.30
 • wcześniejszy obiad: 12.00-12.30
 • obiad 12.30-17.00
 • późniejszy obiad na zamówienie 17.00-20.00
 • kolacja 18.30-20.30
 • późniejsza kolacja na zamówienie 21.30

Wychowanek do godz. 17.00 może zgłosić w pokoju wychowawcy potrzebę późniejszego spożywania obiadu oraz do godz. 20.30 – późniejszej kolacji, którą może skonsumować o godz. 21.30.

Stawka żywieniowa dzienna wynosi 20 złotych.

Opłaty należy uregulować do 10-go każdego miesiąca na konto  bursy.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE:

 1. Posiłki wydawane są na podstawie imiennej karty żywieniowej.
 2. Karty żywieniowe wydawane są po uprzednim okazaniu identyfikatora osobie dyżurującej w portierni.
 3. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. Posiłki spożywane są tylko i wyłącznie na terenie stołówki.
 5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 6. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce oraz sprzątnąć po sobie stół.
 7. Nad bezpieczeństwem wychowanków przebywających w stołówce czuwają  wychowawcy .
 8. Stołówka jest miejscem monitorowanym.
 9. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
 10. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców ze stołówki.
 11. Za szkody materialne powstałe z winy wychowanka, odpowiada finansowo jego rodzic/opiekun prawny.

ZWROTY ZA POSIŁKI:

 1. Zwrot należności za posiłki może nastąpić w uzasadnionych przypadkach: choroby, wycieczki, zawodów sportowych lub innych przyczyn losowych.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona wychowawcy bursy do godz. 8.00 dnia poprzedniego.

W przypadku nie zgłoszonej nieobecności, opłata za posiłki nie podlega zwrotowi.