XXIX edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2023

Rozpoczęła się XXIX edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2023.

Konkurs promuje młodych ludzi, którzy bezinteresownie organizują pomoc potrzebującym oraz przyłączają się do innych akcji i wydarzeń charytatywnych zachęcając do aktywnego udziału w nich także swoich rówieśników i kolegów.

Finał XXIX edycji Samorządowego Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” odbędzie się w Ostródzie w dniach 2-4 czerwca 2023 r. Będzie to radosne święto wolontariuszy z całego kraju. I wtedy poznamy Wspaniałą Ósemkę Polski!

Z wielką dumą i radością informujemy, że do konkursu na szczeblu lokalnym została wytypowana przez Panią Dyrektor Marię Konarzewską nasza wychowanka Amelia A.

Amelia jest wolontariuszem działającym w wielu projektach i przedsięwzięciach o charakterze pomocowym, oto niektóre z nich:

  • jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki, czyli jest naszym lokalnym bohaterem! Dlaczego? Bo to właśnie ona dzięki swojemu zaangażowaniu w pomaganie, realnie zmienia historie rodzin w potrzebie. Wolontariat w Szlachetnej Paczce daje jej możliwość rozwijania kompetencji tj.: zarządzania projektami i zespołem, planowania, komunikacji oraz motywacji. Postanowiła zasilić szeregi SuperW w roku 2022 a w roku 2023 będzie przechodziła szkolenie dla Liderów Szlachetnej Paczki.
  • ANIOŁY DO MNIE WYSYŁAJ…, brała udział w dwóch edycjach DZIAŁAŃ WOLONTARIACKICH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEWLEKLE CHOREJ Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W BYDGOSZCZY, których organizatorem jest BURSA NR 1 IM.M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY.
  • MAMY ZŁOTE SERCA – DBAMY O UŚMIECH KAŻDEGO DZIECKA – brała udział w dwóch edycjach akcji wolontariackiej na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie, których organizatorem jest BURSA NR 1 IM.M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY.
  • jest członkiem WiPPORTU (Wychowankowie i Profilaktyka) Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy – Ogólnopolski Program Profilaktyczny – Profilaktyka a TY.
  • Amelia jest współrealizatorem nowatorskiego przedsięwzięcia pt. HAPPY HOURS – WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY Z WiPPORTU UCZESTNICZĄCEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „Profilaktyka a Ty”, promującego modę na życie bez uzależnień, modę na pomaganie, profilaktykę rówieśniczą, odpowiedzialność za siebie i za innych, działania bez nagród i działania za coś, jak również wskazującego na istotną rolę BEZPIECZEŃSTWA w codziennym życiu młodzieży. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem obejmowała Komenda  Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Amelia pełni funkcję Kapitana grupy profilaktycznej.
  • Amelia podejmuje działania na rzecz profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz zapobiegania agresji i przemocy, poprzez rozwijanie idei wolontariatu wśród młodzieży:
  • współorganizowała pięć nocy profilaktycznych PaT-Portu Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy,
  • wspólnie z wychowawcami zaplanowała i zorganizowała wyjazd profilaktyczny bursowych PaTciaków do Wiktorowa 10-11.06.2022 r.
  • była inicjatorem i współkoordynatorem uroczystości pt. Nie zmarnuj swojego życia przeznaczonej dla młodzieży z bydgoskich internatów i burs. Podczas uroczystości wystąpił rapowy zespół RYMcerze, który przekazał młodzieży profilaktykę w przesłaniu, we własnych historiach walki z nałogami oraz w swojej twórczości muzycznej. Spotkanie składało się z części: refleksyjnej (opowiadania) oraz dynamicznej (utwory muzyczne i konkurs dla wychowanków). Amelia odpowiadała za czynności organizacyjno – porządkowe podczas uroczystości. (rok 2021).
  • Aktywnie uczestniczyła w Ogólnoświatowej KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY! w Bursie nr 1 – realizacja założeń kampanii, współpraca z Fundacją POdRUGIE, przygotowanie spotu promującego działania zapobiegające przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży materiał dostępny na YT https://www.youtube.com/watch?v=udcGE44A2Pk; pozyskanie CERTYFIKATU AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA BURSY NR 1.

GRATULUJEMY