O placówce

Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy prowadzi działalność od 01.09.1968 roku. Usytuowana jest w dzielnicy „Bartodzieje” przy ul. Bartosza Głowackiego 37. Budynek bursy otaczają starannie utrzymane tereny rekreacyjne. Jest placówką opiekuńczo – wychowawczą o charakterze koedukacyjnym, przeznaczoną dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Bydgoszczy. Bursa w swoich działaniach zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój osobowości, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek posiada rozbudowany monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, podłączony jest do Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do sieci monitoringu AJG oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru. Młodzież przebywa w placówce cały tydzień oraz ma zapewnioną całodobową opiekę wychowawczą. Wychowankowie mieszkają w pokojach czterosoobowych wyposażonych w niezbędny sprzęt do codziennego użytku. Bursa prowadzi kuchnię. Posiłki wydawane są w stołówce od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Do dyspozycji wychowanków jest świetlica, pokoje do nauki, biblioteka z czytelnią, sala do tenisa stołowego oraz bilarda, siłownia z pracownią korekty wad postawy, pracownia komputerowa oraz pracownia kulinarna. Na każdym piętrze udostępniania jest pralnio – suszarnia wyposażona w pralkę, sprzęt do suszenia oraz prasowania. Wychowankowie mają też możliwość korzystania z sali gimnastycznej, „Orlika”, które udostępnione są wychowankom bursy w określonych dniach i godzinach na podstawie współpracy Bursy z Zespołem Szkół nr 9. W placówce pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która zapewnia prawidłowy rozwój osobowości młodzieży, ich zainteresowań i uzdolnień. Placówka cieszy się zaufaniem wychowanków  i rodziców oraz jest postrzegana i ceniona w środowisku lokalnym i regionalnym. Ponadto bursa aktywnie działa w ramach akcji „Chronimy Dzieci” prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,  „Odkrywamy Talenty” prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w „Europejskiej Kampanii w Sprawie Narkotyków”, w programie „Szkoła bez przemocy” oraz w ramach ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.