Partnerzy

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZY http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl

W ramach współpracy nasze wychowanki, wychowankowie oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni bursy od roku 2013 korzystają z oferty szeregu zajęć profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji.

Wspólnie realizujemy projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tj. „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży” od roku 2016 do chwili obecnej.

Razem działamy podczas realizacji projektu HAPPY HOURS – WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY Z PaTPORTU UCZESTNICZĄCEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „Profilaktyka a Ty”/obecna nazwa projektu Wychowankowie i Profilaktyka – WiP/.

WSPÓLNIE ZORGANIZOWALIŚMY SPOTKANIE Z RYMCERZAMI – RAPERAMI, KTÓRZY REALIZUJĄ OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PROFILAKTYCZNY PT. „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom i przyczynom przestępczości. Promocja zdrowych postaw życiowych oraz edukacja na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Patronat Honorowy dla uroczystości udzielił – Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Komendant Wojewódzki Policji.

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM DR A. JURASZA W BYDGOSZCZY

Współpraca  wolontariacka w ramach projektu „Pokoloruj ze mną świat”. Organizacja Światowego Dnia Pluszowego Misia w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii. Prezentacja przez bursową młodzież bajek muzycznych opartych na pantomimie. Ponadto organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu muzykoterapii metodą Batii Strauss.

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY 

Współpraca z Instytutem Kultury Fizycznej. Zabezpieczenie Międzyinternackich Rozgrywek o Puchar Dyrektora Bursy nr 1 w Bydgoszczy w obsługę sędziowska o charakterze wolontariackim.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

Współpraca kontynuowana jest od roku 2014 do chwili obecnej. Np. wraz z Zespołem Szkół Samochodowych w roku 2015 powołaliśmy do życia bydgoską grupę PaT – PaT-ciaki . Współpraca od roku 2014 do chwili obecnej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYCH W BYDGOSZCZY

Współpraca kontynuowana jest od roku 2014 do chwili obecnej. Np. Wraz z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w roku 2015 powołaliśmy do życia bydgoską grupę PaT – PaT-ciaki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH https://zsgh.edu.bydgoszcz.pl

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest naszym wieloletnim partnerem, z którym realizujemy projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tj. „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży” od roku 2016. W ramach współpracy  ZSG-H od wielu lat wspiera naszą Bursę podczas realizacji akcji wolontariackich, takich jak: „Anioły do mnie wysyłaj…”, „Mamy złote serca, dbamy o uśmiech każdego dziecka”. Zawsze możemy liczyć na pyszne słodkości dla dzieci, młodzieży i starszych z placówek, dla których organizujemy akcje wolontaryjne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 33 W BYDGOSZCZY ORAZ WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

To nasi  przyjaciele, z którymi współpracujemy już od roku 2000. Wspólnie przygotowujemy spotkania świąteczne, kulturalno – rozrywkowe oraz edukacyjne. Wspomagamy się w działaniach opiekuńczo – wychowawczych, a także promujemy wolontariat. Razem realizujemy projekty pt. „Anioły do mnie wysyłaj….”, „Pokoloruj ze mną świat…”.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W CHEŁMNIE

https://www.facebook.com/people/Placówki-opiekuńczo-wychowawcze-w-Chełmnie/100062970077493/

Placówka opieki zastępczej, z którą współpracujemy już od 2006 roku. Wspólnie organizujemy spotkania wiosenne, ekologiczne, bajkowe oraz z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków tejże instytucji. Akcja pt. „Mamy złote serca – dbamy o uśmiech każdego dziecka” wpisała się już w naszą wspólną tradycję i jest organizowana co roku. Wspólnym zabawom, pokazom, tańcom i śpiewom nie ma końca, a radość dzieci i naszych wolontariuszy to bezcenny dla nas prezent.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY – MUZEUM OŚWIATY

To nasz partner, z którym współpracujemy np. na podsumowaniu konkursów wojewódzkich. Nasze wychowanki uświetniają uroczystości wykonaniem pięknych utworów muzycznych oraz kolęd i pastorałek.

PENTEL I UNILEVER

Sponsorzy akcji charytatywnych i działań wolontaryjnych (Mamy złote serca, dbamy o uśmiech każdego dziecka oraz Anioły do mnie wysyłaj…)  organizowanych przez naszą placówkę, którzy już od wielu, wielu lat doposażają paczki świąteczne dla pensjonariuszy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, uczniów Zespołu Szkół nr 33 oraz wychowanków Domu Dziecka. Firmy, dzięki którym możemy obdarować tych mniejszych i tych większych, osoby o niezmiernie dobrych sercach, otwarte na współpracę i konstruktywne działanie.

FIRMA COLIANCUKIERNIA STAROPOLSKA, CUKIERNIA SOWA – https://www.cukierniasowa.pl   I FABRYKA WYROBÓW CUKIERNICZYCH JAGO

Sponsorzy akcji charytatywnych i działań wolontaryjnych organizowanych przez naszą placówkę. Darczyńcy pysznych słodkości, które radują wychowanków Domu Dziecka podczas naszych wiosennych spotkań pt. Mamy złote serca, dbamy o uśmiech każdego dziecka oraz małych pensjonariuszy szpitala dziecięcego podczas spotkań mikołajkowych pt. Anioły do mnie wysyłaj…

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI – ORE https://www.ore.edu.pl

Dzięki współpracy z ORE dzielimy się naszymi DOBRYMI PRAKTYKAMI na skalę ogólnopolską.

FUNDACJA ODKRYWCÓW INNOWACJI  http://www.odkrywcyinnowacji.pl

W ramach współpracy dzielimy się naszymi innowacjami, ciekawymi projektami i pomysłami. Współtworzymy przestrzeń do wymiany wiedzy, ale też kompendium innowacji na stronie FOI.

KLUB SZKÓŁ UNICEF https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-programy/klub-szkol-unicef

Współpraca podczas realizacji projektu edukacyjno-społecznego, kształtującego postawy zaangażowania społecznego wśród młodzieży (UNICEF).  Udział w szeregu inicjatyw, które inspirują młodzież do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji, kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą.

Wspólna realizacja inicjatyw:

TO(DZIAŁA)MY!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

NA RATUNEK DZIECIOM W ROGU AFRYKI

MOC PREZENTÓW UNICEF

„eMOCje W GŁOWIE”

HOSPICJUM IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W BYDGOSZCZY http://www.hospicjum.bydgoszcz.pl

Od wielu lat nasza placówka aktywnie uczestniczy w hospicyjnej idei Pola Nadziei. Jesienią  wspólnie sadzimy w hospicyjnym  ogrodzie  cebulki  żonkili, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję, a wiosną uczestniczymy w zbiórce pieniędzy na rzecz hospicjum. Realizowaliśmy wspólnie projekt pod nazwą „NIESIEMY NADZIEJĘ OD NAS  – DLA WAS”.

FUNDACJA POdrugie https://podrugie.pl

Współpraca podczas realizacji KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

– wspólne działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym,

– udział koordynatorów kampanii w bursie w Ogólnopolskim Forum Dobrych Praktyk,

– udział w szkoleniach i webinarach dotyczących przeciwdziałania przemocy,

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W BYDGOSZCZY https://schronisko.org.pl/

FUNDACJA ZIELONE JUTRO          https://zielonejutro.org.pl/kontakt/

Zbiórka rzeczy (koców, ręczników, pościeli, kołder, legowisk, karmy i zabawek dla zwierząt) na rzecz Schroniska dla zwierząt.

 

MONIKA I BOGDAN LUDYGA https://tuszdopaki.pl

Wspólnie realizujemy ogólnopolską akcję ekologiczno – edukacyjną „Tusz do paki”.

– chronimy środowisko przed zanieczyszczeniem i przyczyniamy się do zmniejszenia wysypisk śmieci

– przyłączamy się do akcji dokarmiania zwierzaków w schroniskach  – im więcej zbierzemy tuszów, tym więcej karmy trafi do ich misek

 – uczymy empatii i postaw proekologicznych.

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ  https://fdds.pl       

Udostępnianie i pozyskanie dla bursy nieodpłatnych materiałów edukacyjnych nt. cyberprzemocy i hejtu, udział w wydarzeniach DYF, edukacja młodzieży w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii.

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a w Bydgoszczy

Współpraca w ramach projektu „Pokoloruj ze mną świat” pod hasłem „Nie bójmy się niepełnosprawności”

Oddział Psychiatrii Dzieci i Mlodzieży Szpitala Uniwersyteckiego im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy

Realizacja Projektu „Pokoloruj ze mną świat”