Partnerzy

FUNDACJA PATCHA ADAMSA „DR CLOWN”

Współpraca wolontariacka w ramach Projektu „Pokoloruj ze mną świat”. Współorganizacja różnorodnych projektów edukacyjnych, wolontariackich i prozdrowotnych zgodnych z postanowieniem regulaminowym Fundacji: Dr Clown” i projektu „Pokoloruj ze mną świat”. W ramach współpracy przeprowadzane są szkolenia i zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy zamieszkujących w bursie i koordynatorów uczestniczących w projekcie.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW WCZEŚNIAKÓW

Współpraca wolontariacka w ramach projektu „Pokoloruj ze mną świat”. Włączenie się bursowych wolontariuszy w obchody Światowego Dnia Wcześniaka. Pomoc przy organizacji (dekoracja sal, urozmaicanie uroczystości wokalem i animacjami), udział młodzieży bursowej w kampanii społecznej  dotyczącej świadomego macierzyństwa.

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM DR A. JURASZA W BYDGOSZCZY

Współpraca  wolontariacka w ramach projektu „Pokoloruj ze mną świat”. Organizacja Światowego Dnia Pluszowego Misia w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii. Prezentacja przez bursową młodzież bajek muzycznych opartych na pantomimie. Ponadto organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu muzykoterapii metodą Batii Strauss.

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY 

Współpraca z Instytutem Kultury Fizycznej. Zabezpieczenie Międzyinternackich Rozgrywek o Puchar Dyrektora Bursy nr 1 w Bydgoszczy w obsługę sędziowska o charakterze wolontariackim.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

Wraz z Zespołem Szkół Samochodowych dnia 4. 03. 2015 r. powołaliśmy do życia bydgoską grupę PaT – PaT-ciaki . Współpraca w tym obszarze kontynuowana jest od roku 2014 do chwili obecnej. Wspólnie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkól Samochodowych zajmujemy się np. organizacją Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki – bydgoskiego Zrywu Wolnych Serc;,organizacją spotkań dla młodzieży zrzeszonej w bydgoskich PaT-PORTACH (noc profilaktyczna, ognisko, zloty), wyjazdami na kujawsko – pomorskie przystanki PaT.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYCH W BYDGOSZCZY

Wraz z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych dnia 4. 03. 2015 r. powołaliśmy do życia bydgoską grupę PaT – PaT-ciaki. Wielkim wspólnym przedsięwzięciem była  premiera spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „Sekret”, w wykonaniu bydgoskich PaT-ciaków, wychowanków i uczniów: Bursy nr 1 im. M Szułczyńskiej, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół Drzewnych. Próby do przedstawienia odbywały się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY

Zespół Szkół Gastronomicznych jest naszym wieloletnim partnerem, z którym realizujemy projekty do Bydgoskich Grantów Oświatowych, jak również projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tj. „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży” w roku 2016 i 2017. W ramach współpracy  ZSG od wielu lat wspiera naszą Bursę podczas realizacji akcji wolontariackich, takich jak: „Anioły do mnie wysyłaj…”, „Mamy złote serca, dbamy o uśmiech każdego dziecka”. Zawsze możemy liczyć na pyszne słodkości dla dzieci, młodzieży i starszych z placówek, dla których organizujemy akcje wolontaryjne.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I PROFILAKTYKI „SYMPATYCY”

Wspólnie działamy  na rzecz edukacji, a także bezpieczeństwa i profilaktyki, kultury, sportu i rekreacji w szkołach, placówkach oświatowych oraz w środowisku. Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Promujemy zdolną młodzież.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 33 W BYDGOSZCZY ORAZ WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

To nasi  przyjaciele, z którymi współpracujemy już od roku 2000. Wspólnie przygotowujemy spotkania świąteczne, kulturalno – rozrywkowe oraz edukacyjne. Wspomagamy się w działaniach opiekuńczo – wychowawczych, a także promujemy wolontariat. Razem realizujemy projekty pt. „Anioły do mnie wysyłaj….”, „Pokoloruj ze mną świat…”.

DOM DZIECKA W CHEŁMNIE

Placówka opieki zastępczej, z którą współpracujemy już od 2006 roku. Wspólnie organizujemy spotkania wiosenne, ekologiczne, bajkowe oraz z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków tejże instytucji. Akcja pt. „Mamy złote serca – dbamy o uśmiech każdego dziecka” wpisała się już w naszą wspólną tradycję i jest organizowana co roku. Wspólnym zabawom, pokazom, tańcom i śpiewom nie ma końca, a radość dzieci i naszych wolontariuszy to bezcenny dla nas prezent.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY ORAZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA TERAPEUTYCZNO – EDUKACYJNA

Niesamowicie zdolne dzieci oraz ich nauczyciele – pełne pasji i uśmiechu panie, którzy wprowadzają nas oraz instytucje, z którymi współpracujemy w tajniki sztuki cyrkowej. Ich występy budzą w nas zachwyt oraz  powodują, że świat staje się kolorowy i pełen radości. Współpracujemy ze sobą podczas realizacji projektów tj.: „Anioły do mnie wysyłaj”, „Mamy złote serca, dbamy o uśmiech każdego” dziecka oraz „Happy hours bursowych PaT – ciaków”.

SZKOŁA TAŃCA BOHEMA I MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 5

Grupa młodych ludzi pod kierunkiem wspaniałych instruktorów tańca, którzy pomagają nam w realizacji działań wolontaryjnych, np. podczas spotkań świątecznych z pensjonariuszami szpitala dziecięcego. Uświetniają nasze uroczystości wspaniałymi występami tanecznymi.

KRZYŻAKI 

Chełmińska grupa motocyklistów oraz miłośników motocykli, ludzie z pasją i wielkim serduchem, niezawodni podczas naszych spotkań z wychowankami z Domu Dziecka w Chełmnie podczas corocznej akcji pt. „Mamy złote serca – dbamy o uśmiech każdego dziecka”. Osoby pełne entuzjazmu, chętne do wspólnej zabawy i pomagania.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY – MUZEUM OŚWIATY

To nasz partner, z którym współpracowaliśmy na podsumowaniu konkursu wojewódzkiego na najpiękniejsze życzenia świąteczne napisane kaligraficzne pt. „Świąteczne życzenia dla Muzeum Oświaty”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań historycznych, plastycznych oraz literackich oraz rozwijanie zdolności kaligraficznych wśród młodzieży szkolnej. Nasza wychowanka uświetniła uroczystość wykonaniem pięknych kolęd i pastorałek.

PENTEL I UNILEVER

Sponsorzy akcji charytatywnych i działań wolontaryjnych organizowanych przez naszą placówkę, którzy już od wielu, wielu lat doposażają paczki świąteczne dla pensjonariuszy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, uczniów Zespołu Szkół nr 33 oraz wychowanków Domu Dziecka, a ostatnio również dla wychowanków Świetlicy „Polanka”. Firmy, dzięki którym możemy obdarować tych mniejszych i tych większych, osoby o niezmiernie dobrych sercach, otwarte na współpracę i konstruktywne działanie.

FIRMA COLIAN, CUKIERNIA STAROPOLSKA  I FABRYKA WYROBÓW CUKIERNICZYCH JAGO

Sponsorzy akcji charytatywnych i działań wolontaryjnych organizowanych przez naszą placówkę. Darczyńcy pysznych słodkości, które uradowały wychowanków Domu Dziecka podczas naszych wiosennych spotkań.

STOWARZYSZENIE „PODAJ RĘKĘ” W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH KOBIET I MATEK Z DZIEĆMI W BYDGOSZCZY – ŚWIETLICA POLANKA

Zakres współpracy z w/w obejmuje współuczestnictwo naszych wolontariuszy w prowadzeniu zajęć teatralnych, plastycznych, tanecznych oraz edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym korzystających z usług Świetlicy. Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach cyklicznie, raz lub kilka razy w tygodniu od X. 2016 r. do chwili obecnej. Poza stałymi zajęciami biorą również udział w akcjach typu: Kilometry Dobra I-VI.2017 r., zbiórkach pieniężnych, aukcjach, festynach, happeningach i koncertach charytatywnych oraz w przygotowaniu np. konkursu recytatorskiego pt. Tuwimowe Bajanie X.2018 r. lub spotkań świątecznych.